Navigacija

Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe - maj 2012. godine

Promena dokumentacije

Obaveštavaju se tela za ocenjivanje usaglašenosti da je Akreditaciono telo Srbije (ATS) izdalo 15. maja 2012. godine dokument Smernice za primenu pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe (Sl. glasnik RS br. 87/11) u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Ovaj dokument daje neophodna objašnjenja za primenu Pravilnika o pregledima opreme pod pritiskom tokom veka upotrebe („Sl.glasnik RS“ br.87/11) od strane ATS-a u postupku akreditacije tela za ocenjivanje usaglašenosti prema zahtevima ovog Pravilnika.


Ocenjivanje prema zahtevima ovog Pravilnika obaviće se u postupku početnog/ponovnog ocenjivanja ili u postupku proširenja obima akreditacije za sva do sada akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti.