Навигација

Смернице за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе - мај 2012. године

Промена документације

Обавештавају се тела за оцењивање усаглашености да је Акредитационо тело Србије (АТС) издало 15. маја 2012. године документ Смернице за примену правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/11) у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености.

Овај документ даје неопходна објашњења за примену Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Сл.гласник РС“ бр.87/11) од стране АТС-а у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености према захтевима овог Правилника.


Оцењивање према захтевима овог Правилника обавиће се у поступку почетног/поновног оцењивања или у поступку проширења обима акредитације за сва до сада акредитована тела за оцењивање усаглашености.