Navigacija

Nove brošure za promociju akreditacije

Aktuelnosti

ATS je objavio šest novih brošura namenjenih telima za ocenjivanje usaglašenosti i njihovim klijentima kako bi promovisali značaj akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u zaštiti i unapređenju javnog interesa, zdravlja i bezbednosti, zaštiti potrošača, životne sredine i drugih sfera javnog života.

 

Kako vlada i zakonodavna tela mogu imati koristi od korišćenja usluga akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti? Koje prednosti laboratorije stiču kada se akredituju? Zašto koristiti usluge akreditovane laboratorije?
Zašto koristiti usluge akreditovanih sertifikacionih tela? Zašto koristiti usluge akreditovanih kontrolnih tela? Da li koristite usluge sertifikacije, ispitivanja, etaloniranja ili kontrolisanja?