Навигација

Нове брошуре за промоцију акредитације

Актуелности

АТС је објавио шест нових брошура намењених телима за оцењивање усаглашености и њиховим клијентима како би промовисали значај акредитације и оцењивања усаглашености у заштити и унапређењу јавног интереса, здравља и безбедности, заштити потрошача, животне средине и других сфера јавног живота.

 

Како влада и законодавна тела могу имати користи од коришћења услуга акредитованих тела за оцењивање усаглашености? Које предности лабораторије стичу када се акредитују? Зашто користити услуге акредитоване лабораторије?
Зашто користити услуге акредитованих сертификационих тела? Зашто користити услуге акредитованих контролних тела? Да ли користите услуге сертификације, испитивања, еталонирања или контролисања?