Navigacija

Godišnja nacionalna konferencija JUSK-a 2012

JUSK

Akreditaciono telo Srbije (ATS) će ove godine učestvovati na JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 (www.jusk.org) u okviru četvrte Specijalne konferencije "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj", koja će se održati u sredu 6. juna 2012. godine na Mašinskom fakultetu u Beogradu, Kraljice Marije 16 u sali CeNT (prvi sprat) u terminu od 9:00 – 10:30.

Konferencija će obuhvatiti sledeći sadržaj:


- Razvoj Akreditacionog tela Srbije – prvih 15 godina (dr Dejan Krnjaić, Biljana Tomić),
- Realizovane aktivnosti i iskustva u primeni novog tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji (Nikola Mirković, MERR),
- Novosti u radu CASCO komiteta; Osnovni zahtevi standarda ISO/IEC 17065 i ISO/IEC 17024 (mr Natalija Jovičić Zarić, Jovana Zečević),
- Izmenjeni zahtevi standarda ISO/IEC 17020 i ISO/IEC 17021 (Ljubica Živanić),
- Dosadašnje iskustvo u primeni Pravila o učešću u međulaboratorijskim poređenjima i programima za ispitivanje osposobljenosti (ATS-PA02) (dr Bratislav Milošević, Ljiljana Markićević).

Pozivamo vas da ukoliko ste u mogućnosti prisutvujete ovoj izuzetno značajnoj i edukativnoj konferenciji. Kotizacija iznosi 3000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-1039-16, AIK Banka Niš, Filijala Beograd sa naznakom „kotizacija ICQ 2012 “.