Навигација

Годишња национална конференција ЈУСК-а 2012

JUSK

Акредитационо тело Србије (АТС) ће ове године учествовати на JUSK ICQ 2012 – International Convention on Quality UASQ - 2012 (www.jusk.org) у оквиру четврте Специјалне конференције "Национални систем акредитације - стање и будући развој", која ће се одржати у среду 6. јуна 2012. године на Машинском факултету у Београду, Краљице Марије 16 у сали CeNT (први спрат) у термину од 9:00 – 10:30.

Конференција ће обухватити следећи садржај:


- Развој Акредитационог тела Србије – првих 15 година (др Дејан Крњаић, Биљана Томић),
- Реализоване активности и искуства у примени новог техничког законодавства у Републици Србији (Никола Мирковић, МЕРР),
- Новости у раду CASCO комитета; Основни захтеви стандарда ISO/IEC 17065 и ISO/IEC 17024 (мр Наталија Јовичић Зарић, Јована Зечевић),
- Измењени захтеви стандарда ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17021 (Љубица Живанић),
- Досадашње искуство у примени Правила о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености (АТС-ПА02) (др Братислав Милошевић, Љиљана Маркићевић).

Позивамо вас да уколико сте у могућности присутвујете овој изузетно значајној и едукативној конференцији. Котизација износи 3000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-1039-16, АИК Банка Ниш, Филијала Београд са назнаком „котизација ICQ 2012 “.