Navigacija

Godišnji seminar za VO

Seminari

Akreditaciono telo Srbije (ATS) tradicionalno svake godine u decembru organizuje godišnji sastanak vodećih ocenjivača za laboratorije za ispitivanje/etaloniranje, kontrolna i sertifikaciona tela. Ovogodišnji sastanak otvorio je dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a u sredu 21. decembra.

Tom prilikom je ocenjivačima predstavio ključne aktivnosti ATS-a koje su realizovane tokom 2011. godine, od kojih je, prema njegovim rečima, najvažnija uspešno završeno „kolegijalno ocenjivanje“ koje je sproveo tim ocenjivača Evropske organizacije za akreditaciju. Tokom 2011. godine  preduzete su aktivnosti vezane za članstvo ATS-a u IAF-u (podneta je prijava) i potpisivanje sporazuma o pridrženom članstvu u EA. Direktor je tokom uvodnog izlaganja iscrpno preneo prisutnim ocenjivačima u kojoj su meri ispunjeni ciljevi za 2011. godinu i najavio je ciljeve ATS-a za 2012.godinu.

Drugi deo sastanka je bio posvećen primeni dokumenata ATS-a od strane ocenjivača i njihovom jedinstvenom tumačenju u cilju razrešenja svih eventualnih dilema prilikom korišćenja pravila, procedura i ostalih dokumenata ATS-a. Posebna pažnja je posvećena izveštavanju od strane vodećih ocenjivača i koordinaciji rada vodećih i tehničkih ocenjivača, odnosno tehničkih eksperata. Analizirane su neke od spornih situacija u kojima su identifikovani problemi, a sve u cilju njihovog adekvatnog rešavanja. Posebno je diskutovano o dobroj ocenjivačkoj praksi i o načinima prevazilaženja mogućih propusta u ocenjivanju.

Nezaobilazna tema sastanka su bili i pojedini zahtevi referentnih dokumenata za akreditaciju o kojima je diskutovano u cilju zauzimanja jedinstvenog stava prilikom tumačenja i ocenjivanja istih.