Navigacija

Značaj međunarodnih organizacija Eurachem-a i Eurolab-a

Seminari

Akreditacionotelo Srbije (ATS) organizovalo je juče jednodnevni seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja u Klubu poslanika u Beogradu u čast obeležavanja 9. juna Međunarodnog dana akreditacije i 28. juna Dana akreditacije u Republici Srbiji.

Prisutni predstanici akreditovanih laboratorija iz oblasti analitičkih ispitivanja imali su priliku da se uz pomoć eminentnih predavača iz ove oblasti upoznaju sa međunarodnim organizacijama Eurachem i Eurolab.

Eurachem (http://www.eurachem.org/) predstavlja mrežu evropskih organizacija koja ima za cilj uspostavljanje sistema sledljivosti u oblasti hemijskih ispitivanja i promociju dobro laboratorijske prakse u toj oblasti i

Eurolab (http://www.eurolab.org/) Evropsku federaciju nacionalnih udruženja za merenje i ispitivanje u analitičkim laboratorijama.

U uvodnom izlaganju predsednica UO ATS-a Snježana Pupavac istakla je značaj učestvovanja u radu pomenutih međunarodnih organizacija na razvoj celokupnog sistema infrastrukture kvaliteta, posebno na rad akreditovih laboratorija. Osim dokazivanja ekvivalentnosti sistema akreditacije u Republici Srbiji sa onim u Evropskoj uniji kroz uspešan završetak predstojećeg kolegijalnog ocenjivanja našim telima za ocenjivanje usaglašenosti predstoji integracija u međunarodna strukovna udruženja kako bi im uvek bili na raspolaganju ažurni vodiči i uputstva za mnogobrojne laboratorijske aktivnosti, sve u cilju unapređenja kvaliteta laboratorijskih ispitivanja", rekla je predsednica UO.

Dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a održao je kratko predavanje na temu "Novine u radu ATS-a, akreditacija u svetu, Evropi i Srbiji 2010 - 2011 godine".

Jean-Marc Aublant, sekretar Eurolab-a predstavio je Eurolab (struktura, način rada, saradnja sa ILAC-om, EA i drugim zainteresovanim stranama, mogućnost otvaranja kancelarija u drugim zemljama,…) kao i Uputstva za rutinske laboratorijske aktivnosti i Eurolab-ov vodič i alternativni prilazi proceni merne nesigurnosti.

Dr Kyriacos Tsimillis, direktor Nacionalnog akreditacionog tela Kipra (CYS-CYSAB) predstavio je Eurachem (Ciljevi i struktura  - analitička hemija u Evropi i zašto je potrebno ustanoviti Nacionalni Eurachem komitet?), kao i Zašto su nam merenja potrebna i koliko ona mogu biti pouzdana?
 


Jean-Marc Aublant, Kyriacos Tsimillis, Snježana Pupavac i Dejan Krnjaić

Kyriacos Tsimillis

Jean-Marc Aublant

Snježana Pupavac