Navigacija

Seminar za akred. laborat. za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja

Najave događaja

Akreditacionotelo Srbije (ATS) organizuje jednodnevni seminar posvećen akreditovanim laboratorijama za ispitivanje u oblasti analitičkih ispitivanja, u utorak 14. juna 2011. godine, u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd, sa početkom u 10 časova.

Ovom prilikom uz pomoć eminentnih predavača iz ove oblasti predstavićemo i dve međunarodne organizacije Eurachem i Eurolab.
Eurachem (http://www.eurachem.org/) predstavlja mrežu evropskih organizacija koja ima za cilj uspostavljanje sistema sledljivosti u oblasti hemijskih ispitivanja i promociju dobro laboratorijske prakse u toj oblasti i
Eurolab (http://www.eurolab.org/) Evropsku federaciju nacionalnih udruženja za merenje i ispitivanje u analitičkim laboratorijama.

Program seminara:
- Predstavljanje Eurolab-a (struktura, način rada, saradnja sa ILAC-om, EA i drugim zainteresovanim stranama, mogućnost otvaranja kancelarija u drugim zemljama,…) - Jean-Marc Aublant, sekretar Eurolab-a;
- Uputstva za rutinske laboratorijske aktivnosti i Eurolab-ov vodič i alternativni prilazi proceni merne nesigurnosti  - Jean-Marc Aublant, sekretar Eurolab-a;
- Eurachem ciljevi i struktura  - analitička hemija u Evropi i zašto je potrebno ustanoviti Nacionalni Eurachem komitet? - Dr Kyriacos Tsimillis, direktor Nacionalnog akreditacionog tela Kipra (CYS-CYSAB);          
- Zašto su nam merenja potrebna i koliko ona mogu biti pouzdana ? - Dr Kyriacos Tsimillis, direktor Nacionalnog akreditacionog tela Kipra (CYS-CYSAB).                               

Predavanja će biti na engleskom jeziku uz obezbeđen simultani prevod.

Pozvane laboratorije svoje prisustvo treba da najave Jelici Braunović na adresu: jelica.braunovic@ats.rs ili na faks ATS-a: 011 3130374 do petka 10. juna 2011. godine.