Navigacija

Specijalizovani seminari za predstavnike akredit. tela zemalja jugoistočne Evrope

Seminari

Akreditaciono telo Srbije je, u periodu od 07. do 10. februara 2011. godine, bilo domaćin predstavnicima akreditacionih tela zemalja jugoistočne Evrope koji su u Beogradu prisustvovali specijalizovanim seminarima iz oblasti:

- validacija analitičkih metoda, proračun merne nesigurnosti, referentni materijali i interna kontrola kvaliteta u hemijskim ispitivanjima i
- validacija metoda, proračun merne nesigurnosti, referentni materijali i interna kontrola kvaliteta u mikrobiološkim ispitivanjima.

Obuke su realizovane u okviru RTV projekta „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ , a predavač je bio uvaženi Dr. Michael Scheutwinkel.

Seminari su bili veoma sadržajni i obuhvatili su niz tema:
-validacija i verifikacija metoda u hemijskim odnosno mikrobiološkim ispitivanjima (aspekt zahteva ISO/IEC 17025);
-obezbeđenje poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja, korišćenje referentnih materijala, PT aktivnosti;
- tradiocionalan i moderan pristup proračunu merne nesigurnosti;
- praktičan rad na konkretnim primerima proračuna merne nesigurnosti.


 Učesnici Seminara u oblasti hemijskih ispitivanja

    Učesnici Seminara u oblasti mikrobioloških ispitivanja