Навигација

Специјализовани семинари за представнике акредит. тела земаља југоисточне Европе

Семинари

Акредитационо тело Србије је, у периоду од 07. до 10. фебруара 2011. године, било домаћин представницима акредитационих тела земаља југоисточне Европе који су у Београду присуствовали специјализованим семинарима из области:

- валидација аналитичких метода, прорачун мерне несигурности, референтни материјали и интерна контрола квалитета у хемијским испитивањима и
- валидација метода, прорачун мерне несигурности, референтни материјали и интерна контрола квалитета у микробиолошким испитивањима.

Обуке су реализоване у оквиру РТВ пројекта „Promotion of regional cooperation in South East Europa in the field of quality instrastructure“ , а предавач је био уважени Dr. Michael Scheutwinkel.

Семинари су били веома садржајни и обухватили су низ тема:
-валидација и верификација метода у хемијским односно микробиолошким испитивањима (аспект захтева ISO/IEC 17025);
-обезбеђење поверења у квалитет резултата испитивања, коришћење референтних материјала, PT активности;
- традиоционалан и модеран приступ прорачуну мерне несигурности;
- практичан рад на конкретним примерима прорачуна мерне несигурности.


 Учесници Семинара у области хемијских испитивања

    Учесници Семинара у области микробиолошких испитивања