Navigacija

Realizacija Sporazuma o saradnji u oblasti akreditacije

Saradnja

U prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS), u sredu, 26. januara, odžan je zajednički sastanak predstavnika Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA), Instituta za akreditaciju Republike Makedonije (IARM) i ATS-a, u skladu sa ranije potpisanim Sporazumom o saradnji u oblasti akreditacije.

Tokom sastanka utvrđen je Program saradnje za 2011. godinu, koja će biti obezbeđena kroz aktivnosti razmene informacija, iskustava i dokumentacije u oblasti akreditacije; zajedničkog organizovanja seminara i konferencija (predviđeno je da se tokom 2011. godine organizuje radionica posvećena utvrđivanju kriterijuma za kompetentnost ocenjivača i eksperata, uz aktivno učestvovanje predstavnika rukovodstava za sistem menadžmenta, predsednika i/ili članova komisija za ocenjivanje i eksperte svih potpisnika); uzajamnog obučavanja kadrova; razmene ocenjivača i tehničkih eksperata u cilju upoznavanja sa procesom akreditacije na licu mesta; obavljanja zajedničkog ocenjivanja u svojstvu posmatrača u ocenjivanjima koje bude obavljala neka od strana potpisnica Programa saradnje, a naročito kada su u pitanju proširenja oblasti, odnosno razvoj novih šema akreditacije i zajedničkog učestvovanja organizacija u međulaboratorijskim poređenjima.

Planirano je da se drugi ovogodišnji sastanak održi u Ohridu, u drugoj polovini juna meseca.
 


Žarko Petrović, BATA, Trpe Ristoski (IARM), Dejan Krnjaić, ATS i Ranko Nikolić (ATCG)