Navigacija

Novi propisi i zahtevi za liftove

Seminari

U  okviru projekta «Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji» finansiranog od strane Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja (MERR) održani su seminari od 9. do 12. novembra, u prostorijama Privredne komore Srbije (prva dva dana) i Privredne komore Vojvodine (druga dva dana) na temu: Infrastruktura kvaliteta – novi propisi i zahtevi za liftove i njihov uticaj na projektovanje i održavanje zgrada.

Prvog dana seminara predstavljene su teme koje su se odnosile na:
- Pravni okvir infrastrukture kvaliteta u Evropskoj uniji (predavač Vitomir Fister, pravni ekspert Evropske komisije zadužen za oblast akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti u okviru nacionalnog programa CARDS 2006)
- Tehničko zakonodavstvo – novi pravni okvir u Srbiji (predavač Nikola Mirković, MERR)
- Uloga Akreditacionog tela u oblasti ocenjivanja usaglašenosti  (predavač Ljubica Živanić, šef odseka za sertifikaciju u ATS-u)
- Pravni okvir EU u oblasti bezbednosti liftova (predavači dr Mirko Đapić, ekspert iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova i Vojko Koron, ekspert iz Slovenije iz oblasti novog pristupa – bezbednost liftova).

Drugog dana seminara, ekspertima sa projekta, pridružili su se Zoran Bakić, MERR, koji je predstavio Nacrt novog pravilnika o liftovima i mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora ATS-a.