Navigacija

Evropska radionica za rezidue pesticida

Seminari
U Strazburu je u periodu od 20-24.juna 2010. godine održana osma po redu Evropska radionica za rezidue pesticida (European Pesticide Residue Workshop EPRW 2010). EPRW je vodeći evropski skup namenjen prezentaciji i diskusiji o najnovijim konceptima i razvoju u oblasti ostataka pesticida u hrani i piću.

Cilj radionice je bio da se razmene informacije i iskustva i okupe stručnjaci iz raznih oblasti ostataka pesticida: analitički hemičari, menadžeri kvalitet, predstavnici regulatornih tela iz oblasti pesticida i drugih naučnika.

Skupu je prisustvovalo preko 550 učesnika iz celog sveta (Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije i Australije), od predstavnika komercijalnih i državnih laboratorija, državnih organa, regulatornih i akreditacionih tela, do predstavnika proizvođača hrane, distributera i velikih lanaca prodaje.

Program radionice je omogućavao široku razmenu informacija kroz plenarna predavanja poznatih stručnjaka iz analitike pesticida, donosioca propisa, procene rizika i prezentacije proizvođača, kao i diskusije u okviru poster sekcija sa preko 170 prezentovanih radova.

Glavne teme sastanka su bile:
- uzorkovanje i priprema uzoraka, pojednostavljene procedure prečišćavanja,
- trendovi u analitičkim tehnikama i metodologiji (primena Tandem-MS and TOF-MS, High Resolution HPLC (UPLC itd),
- obezbeđenj kvaliteta (QA/QC) / akreditacija,
- regulatorna pitanja / harmonizovanje evropskih vrednosti za MRLs,
- monitoring rezidua pesticida (koncepti / rezultati), procena rizika od prisustva više rezidua,
- dijetetski unos i rizik za potrošače.

U okviru skupa i poznati proizvođači opreme su predstavili svoja dostignuća kroz prezentacije najsavremenije instrumentalne opreme, automatskih uređaja za ekstrakciju i prečišćavanje uzoraka, prilagođenih za analizu pesticida, referentnih materijala i standarda pesticida.

Radionici su iz Republike Srbije, prisustvovali: Redžepović Azra (Akreditaciono telo Srbije), dr Raičević Smiljana (Centar za ispitivanje namirnica, Beograd), dr Mojašević Milica i Špirović Bojana (Poljoprivredni fakultet Zemun), Marošanović Biljana i Pandurević Maja (SP laboratorija - Bečej) i Vasiljević Isidora i dr Pucarević Mira (A BIO TECH LAB - Sremska Kamenica).

Sledeći po redu European Pesticide Residue Workshop biće održan u Beču 2012. godine.


Atmosfera sa jednog od plenarnih predavanja

dr Mojašević Milica, Pandurević Maja,  Špirović Bojana, Marošanović Biljana i Redžepović Azra