Navigacija

Obuke za standarde ISO 19011:2002 i ISO/IEC 17021:2006

Obaveštenja

U okviru projekta „Tehnička pomoć institucijama iz oblasti infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji“ realizovane su obuke na temu „Standard ISO 19011:2002 za laboratorije“ i "Standard ISO/IEC 17021:2006".

Obuka za standard ISO 19011:2 Uputstvo za proveravanje sistema menadžmenta kvalitetom i/ili sistema upravljanja zaštitom životne sredine, sprovedena je u periodu od 14. do 18. juna, predavač je bio Guillaume Haran, ocenjivač COFRAC-a (Francuska). Obuku su pohađali predstavnici Akreditacionog tela Srbije, Direkcije za mere i dragocene metale i kandidati za ocenjivače ATS-a.

Obuka je obuhvatila upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu za zahtevima standarda, identifikovanjem, klasifikovanjem i izveštavanjem o neusaglašenostima, aspektima ocenjivanja i tumačenjima tačaka standarda oko kojih su polaznici imali nedoumice. Sprovedena je kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad u grupama (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju, utvrđivanje i izveštavanje o neusaglašenosti i sl.).

Obuka za standard ISO/IEC 17021:2006 Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta, sprovedena je u periodu od 16. do 18. juna, predavač je bio Patric Reposeur, takođe ocenjivač COFRAC-a, koji je polaznicima predstavio sadržaj standarda i protumačio neke od zahteva standarda u njegovoj praktičnoj primeni. Ovu obuku su pohađali predstavnici Akreditacionog tela Srbije i Direkcije za mere i dragocene metale.
 


Guillaume Haran i polaznici obuke za ISO 19011

Patric Reposeur i polaznici obuke za ISO/IEC 17021

Patric Reposeur i Katarina Bogojević, ATS