Навигација

Обуке за стандарде ISO 19011:2002 и ISO/IEC 17021:2006

Обавештења

У оквиру пројекта „Техничка помоћ институцијама из области инфраструктуре квалитета у Републици Србији“ реализоване су обуке на тему „Стандард ISO 19011:2002 за лабораторије“ и "Стандард ISO/IEC 17021:2006".

Обука за стандард ISO 19011:2 Упутство за проверавање система менаџмента квалитетом и/или система управљања заштитом животне средине, спроведена је у периоду од 14. до 18. јуна, предавач је био Guillaume Haran, оцењивач COFRAC-a (Француска). Обуку су похађали представници Акредитационог тела Србије, Дирекције за мере и драгоцене метале и кандидати за оцењиваче АТС-а.

Обука је обухватила упознавање са садржајем и практичном применом стандарда, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу за захтевима стандарда, идентификовањем, класификовањем и извештавањем о неусаглашеностима, аспектима оцењивања и тумачењима тачака стандарда око којих су полазници имали недоумице. Спроведена је кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију, утврђивање и извештавање о неусаглашености и сл.).

Обука за стандард ISO/IEC 17021:2006 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента, спроведена је у периоду од 16. до 18. јуна, предавач је био Patric Reposeur, такође оцењивач COFRAC-a, који је полазницима представио садржај стандарда и протумачио неке од захтева стандарда у његовој практичној примени. Ову обуку су похађали представници Акредитационог тела Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале.
 


Guillaume Haran и полазници обуке за ISO 19011

Patric Reposeur и полазници обуке за ISO/IEC 17021

Patric Reposeur и Катарина Богојевић, АТС