Navigacija

Sporazum o saradnji DMDM - ATS

Saradnja

Direkcija za mere i dragocene metale (DMDM) i Akreditaciono telo Srbije (ATS) potpisali su 14. maja 2010. godine Sporazum o saradnji kojim bi, u cilju rešavanja pitanja od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i akreditacije, definisali svoje koordinisane aktivnosti  ...

kako bi obezbedili pouzdanost i uporedivost rezultata merenja, odnosno rezultata ocenjivanja usaglašenostiza sve korisnike u Republici Srbiji.

U okviru ovog sporazuma potpisnice su se obavezale da će sarađivati po pitanjima metrologije i akreditacije koja su od obostranog interesa, doneti i primenjivati politiku zajedničke saradnje, promovisati je i predstaviti svim zainteresovanim stranama, uvažavati ulogu metrologije i akreditacije na izradi relevantnih propisa i zajednički raditi na unapređenju metrološke infrastrukture i uspostavljanju mreže akreditovanih laboratorija za etaloniranje.

Saradnja će se odnositi i na: razvijanje sistema međulaboratorijskih poređenja u oblasti etaloniranja i ispitivanja, poboljšanju uporedivosti rezultata etaloniranja i ispitivanja obraćajući posebnu pažnju na koncept sledivosti merenja, unapređenje kompetentnosti ocenjivača ATS-a i permanentno unapređenje njihovih znanja iz metrologije i akreditacije.

Potpisnice sporazuma međusobno će se obaveštavati o politikama i aktivnostima organizacija za metrologiju BIPM, OIML, WELMEC i EURAMET i organizacija  za akreditaciju IAF, ILAC i EA i promovisati prihvatanje njihovih politika, a o tome će obaveštavati i druge zainteresovane strane.

Sporazum o saradnji potpisali su ispred Direkcije za mere i dragocene metale – direktor mr Vida Živković i ispred Akreditacionog tela Srbije – direktor dr Dejan Krnjaić.


dr Dejan Krnjaić i mr Vida Živković