Navigacija

Novi tehnički propisi

Zakoni i propisi

Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić, na osnovu člana 6. stav 1 Zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti doneo je sledeće pravilnike kojima se transponuju evropske direktive: Direktiva o mašinama 2006/42/EC- MD, Direktiva o nisko-naponskoj električnoj opremi 2006/95/EC-LVD i Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2004/108/EC-EMC.

Pravilnik o bezbednosti mašina (Sl. glasnik RS br. 13/2010) i vodič za primenu Pravilnika o bezbednosti mašina i tabela usklađenosti sa direktivom 2006/42/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 17. maja 2006. godine o mašinama

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Sl. glasnik RS br. 13/2010) i vodič za primenu Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti i tabela usklađenosti sa direktivom 2004/108/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15. decembra 2004. godine koja se odnosi na elektromagnetsku kompatibilnost

Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (Sl. glasnik RS br. 13/2010) i vodič za primenu Pravilnika o o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona i tabela usklađenosti sa direktivom 2006/95/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona

Vodič za primenu tačke 7. stav 1 odluke o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava (Sl. glasnik RS br. 07/2010) i priloga 5A odluke

Izvor: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja