Navigacija

Nove akreditacije u mesecu martu 2010. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 24. marta 2010. godine odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i niz odluka o održavanju, proširenju obima i smanjenju obima akreditacije, kao i jednu odluku o ukidanju akreditacije, odnosno dve odluke o suspenziji akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratorijama za ispitivanje:

- „ODŽAČAR“ AD, Sombor i

- Inovacioni centar mašinskog fakulteta u Beogradu D.O.O., Centar za kvalitet, Laboratorija za procesnu tehniku, energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine,

odnosno laboratorijama za etaloniranje:


- JAT Tehnika d.o.o. za održavanje i opravku vazduhoplova, Biro Laboratorija za etaloniranje i

- Društvo za inženjering, trgovinu tehničkom i sigurnosnom opremom, proizvodnju i metrologiju MERNOKOR d.o.o., Laboratorija za etaloniranje, Beograd.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije laboratoriji za ispitivanje

- Medical Systems d.o.o., Sektor laboratorije, Beograd.

Takođe su donete dve odluke o suspenziji akreditacije i to laboratoriji za ispitivanje

- Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija, Prokuplje, Laboratorija za ispitivanje i

kontrolnoj organizaciji

- Privredno društvo za promet i usluge Auto Centar „MARKOP“ d.o.o.. Požarevac.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.