Navigacija

Konferencija: Bezbednost hrane - rizici i izazovi

Seminari

Konferenciju o bezbednosti hrane organizovalo je Udruženje novinara za poljoprivredu Agropres u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj (USAID) i uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u sredu 17. marta, u prostorijama hotela Kontinental.


Cilj konferencije je da podseti na potrebu visokog nivoa zaštite života i zdravlja ljudi, ali i na zaštitu interesa potrošača, uključujući načelo poštenja i savesnosti u prometu hranom i uzimajući u obzir zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja, kao i zdravlja bilja i zaštite životne sredine. Pozdravljajući učesnike skupa Goran Đaković, predsednik UO AGROPRESS-a,  rekao je da mediji širom sveta veliku pažnju posvećuju pitanju očuvanja životne sredine i zdravlja i da je uloga medija u promociji i informisanju stanovništva o prednostima i manama određenih rešenja za poboljšanje kvaliteta hrane koju iznosimo na trpezu značajna. Značaj medija se uvek aktuelizuje kada prateći lanac od proizvođača preko distributera do potrošača, mediji otkriju javnosti zbivanja na tamnoj strani prehrambene industije, istakao je Đaković.

Na skupu su govorili Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Merilin Šmit, zamenik šefa misije USAID-a, Ronald van Dartel, ambasador Holandije, Ljiljana Stanković, pomoćnik minstra u Ministarstvu trgovine i usluga, Miloš Bugarin, predsednik Privredne komore Srbije, Dušan Pajkić, direktor generalnog inspektorata, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, Alberto Kamarata iz delegacije EK u Srbiji kao i drugi podjednako važni učesnici u proizvodnji, preradi i kontroli hrane, osim predstavnika državnog aparata i inostranih delegacija.

"Sistem bezbednosti hrane koji Srbija gradi usklađen je s najstrožim evropskim normama i ne bi ga se postidele ni najrazvijenije zemlje sveta", rekao je Saša Dragin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodao da će uskoro Zakon o bezbednosti hrane, kao krovni zakon iz te oblasti biti kompletiran usvajanjem podzakonskih akata. Prema njegovim rečima u Srbiji samo prošle godine izvršeno je 170.000 inspekcijskih kontrola proizvođača, prometnika i trgovaca hranom i izrečeno više od 6.000 raznih vrsta kazni.

Direktor Generalnog inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dušan Pajkić se detaljnije osvrnuo na odredbe Zakona o bezbednosti hrane i najavio usvajanje Pravilnika o hrani mešovitog porekla koji će definisati nadležnost inspekcija koje rade kontrolu hrane životinjskog i biljnog porekla. Pajkić je najavio i pravilnik o formiranju centralnog registra proizvođača i trgovaca hranom.

Šef odseka za ekonomiju i evropske integracije u Delegaciji Evropske unije Alberto Kamarata predstavio je način provere kvaliteta hrane u zemljama članicama EU govoreći i o novim modelima kontrole koje će uskoro biti usvojeni u okviru evropskog zakonodavstva.

Slobodnim kretanjem roba i usluga i ukidanjem tehničkih prepreka trgovini na jedinstvenom svetskom tržištu, akreditacija svakog dana dobija sve više na značaju, što je i potvrđeno u novoj legislativi EU definisanjem akreditacije kao aktivnosti od javnog interesa, istakao dr Dejan Krnjaić u svom izlaganju. Akreditacijom se potvrđuje i prati kompetentnost organizacija za ocenjivanje usaglašenosti od strane nezavisne i nepristrasne institucije koju predstavlja nacionalno akreditaciono telo.

Srpski prehrambeni proizvodi primenom sistema menadžmenta bezbednošću hrane i poštovanjem zakonske regulative u ovoj oblasti, u kojoj je u značajnoj meri definisana i akreditacija, imaće lakši pristup i biće konkurentniji na evropskom tržištu, rekao je Krnjaić i dodao da samo poštovanjem standarda građani, tržište i izvoznici mogu biti sigurni da su ovi proizvodi zdravstveno bezbedni i kvalitetni.

On je ukazao na to da hrana predstavlja najzahtevniji proizvod u smislu obezbeđivanja kvaliteta, bezbednosti i zaštite potrošača na jedinstvenom tržištu EU, kao i da je u lancu proizvodnje neophodno učešće nepristrasnih i profesionalnih tela za ocenu usaglašenosti hrane sa relevantnim standardima i propisima i kako bi se osigurao kvalitet, zaštita zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštita životne sredine i sprečavanje prevara.

S obzirom da je Srbija prošle godine od izvoza poljoprivrednih proizvoda ostvarila oko dve milijarde dolara i suficit od 640 miliona dolara, a kako više od polovine izvoza danas ostvaruje u zemljama Evropske unije, jasno je koliko je važno da Akreditaciono telo Srbije što pre postane punopravni član Evropske kooperative za akreditaciju i potpisnik Multilateralnog sporazuma o priznavanju rezultata i sertifikata (EA MLA), naglasio je direktor ATS-a.

Akreditacija i bezbednost hrane, prezentacija dr Dejana Krnjaića

Više detalja možete pogledati ovde.
 


dr Dejan Krnjaić

Alberto Kamarata