Navigacija

Procena merne nesigurnosti ATS-PA06

Promena dokumentacije

Dokument Procena merne nesigurnosti ATS-PA06 stupio je na snagu 1. decembra 2009. godine. Njime se propisuje se politika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za određivanje merne nesigurnosti u postupcima ispitivanja i etaloniranja. Namenjen je ocenjivačima i tehničkim ekspertima ATS-a u postupku ocenjivanja laboratorija prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006, odnosno SRPS ISO 15189:2008, kao i organizacijama za ocenjivanje usaglašenosti koje vrše ispitivanja i etaloniranja.