Навигација

Процена мерне несигурности АТС-ПА06

Промена документације

Документ Процена мерне несигурности АТС-ПА06 ступио је на снагу 1. децембра 2009. године. Њиме се прописује се политика Акредитационог тела Србије (АТС) за одређивање мерне несигурности у поступцима испитивања и еталонирања. Намењен је оцењивачима и техничким експертима АТС-а у поступку оцењивања лабораторија према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, односно SRPS ISO 15189:2008, као и организацијама за оцењивање усаглашености које врше испитивања и еталонирања.