Navigacija

ISO 15189 - saopštenje ILAC-a

Obaveštenja

Primena standarda ISO 15189:2007 podrazumeva da medicinske laboratorije, koje su akreditovane prema pomenutom standardu, poštuju i principe sistema menadžmenta definisane standardom ISO 9001:2008. Ova odluka je najavljena u zajedničkom zvaničnom izveštaju Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO), Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (ILAC) i Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) u septembru 2009. godine.

Saopštenje pomenutih organizacija (ISO-IAF-ILAC communiqué) je izdato zbog pogrešnog shvatanja, koje je prisutno na tržištu, da medicinske laboratorije, akreditovane prema standardu ISO 15189:2007, ne obavljaju poslove u skladu sa priznatim sistemom menadžmenta.

Do sada su korisnici usluga akreditovanih medicinskih laboratorija često od njih zahtevali da se dodatno sertifikuju prema standardu ISO 9001:2008 kako bi laboratorije pokazale da su aktivnosti, koje sprovode, u potpunosti pod kontrolom.
Nove procedure podrazumevaju da medicinske laboratorije, akreditovane prema standardu ISO 15189, ispunjavaju i principe sistema menadžmenta definisane standardom ISO 9001:2008. Rad akreditovane medicinske laboratorije, koje su deo većih organizacija sertifikovanih prema standardu ISO 9001, trebalo bi samo jednom oceniti u skladu sa principima standarda ISO 15189, a podrazumevaće se da dobijeni rezultati ispunjavaju principe sistema menadžmenta (ISO 9001:2008).

Ovo priznanje će smanjiti broj ionako suvišnih, skupih i dugotrajnih provera, a u isto vreme će to omogućiti medicinskim laboratorijama da povećaju stepen zadovoljstva korisnika svojih usluga.