Навигација

ISO 15189 - саопштење ILAC-a

Обавештења

Примена стандарда ISO 15189:2007 подразумева да медицинске лабораторије, које су акредитоване према поменутом стандарду, поштују и принципе система менаџмента дефинисане стандардом ISO 9001:2008. Ова одлука је најављена у заједничком званичном извештају Међународне организације за стандардизацију (ISO), Међународне кооперације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног форума за акредитацију (IAF) у септембру 2009. године.

Саопштење поменутих организација (ISO-IAF-ILAC communiqué) је издато због погрешног схватања, које је присутно на тржишту, да медицинске лабораторије, акредитоване према стандарду ISO 15189:2007, не обављају послове у складу са признатим системом менаџмента.

До сада су корисници услуга акредитованих медицинских лабораторија често од њих захтевали да се додатно сертификују према стандарду ISO 9001:2008 како би лабораторије показале да су активности, које спроводе, у потпуности под контролом.
Нове процедуре подразумевају да медицинске лабораторије, акредитоване према стандарду ISO 15189, испуњавају и принципе система менаџмента дефинисане стандардом ISO 9001:2008. Рад акредитоване медицинске лабораторије, које су део већих организација сертификованих према стандарду ISO 9001, требало би само једном оценити у складу са принципима стандарда ISO 15189, а подразумеваће се да добијени резултати испуњавају принципе система менаџмента (ISO 9001:2008).

Ово признање ће смањити број ионако сувишних, скупих и дуготрајних провера, а у исто време ће то омогућити медицинским лабораторијама да повећају степен задовољства корисника својих услуга.