Navigacija

Informativni seminar za tehničke eksperte za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17021

Seminari

Danas je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije održan informativni seminar za tehničke eksperte za ocenjivanje prema SRPS ISO/IEC 17021, tokom koga su se kandidati za tehničke eksperte upoznali sa sistemom akreditacije, osnovnim zahtevima standarda, procesom akreditacije i svojom ulogom u njemu.
Predavanja su održali dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, na temu „Standardi, ocenjivanje usaglašenosti i akreditacija“, Biljana Tomić, načelnik odeljenja za pravne i opšte poslove, koja je govorila o „Pravilima akreditacije, postupku akreditacije pravima i obavezama tehničkih eksperata (TE)“, mr Svetlana Golubović, menadžer predmeta akreditacije sa temom „Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17021“  i mr Natalija Jovičić Zarić, zamenik direktora, koja je održala predavanje na temu „Uloga tehničkih eksperata u procesu akreditacije; Obrasci koji se koriste u postupku ocenjivanja“.

Dr Krnjaić je kandidate upoznao sa zakonskom regulativom u oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, sporazumima i aranžmanima akreditacionih tela,  propisima iz oblasti akreditacije i ocenjivanja usaglašenosti, kao i Evropskim zajedničkim tržištem i ocenjivanjem usaglašenosti.

Biljana Tomić je tokom svog izlaganja objasnila budućim tehničkim ekspertima tok procesa akreditacije i upoznala ih sa sadržajem Pravila akreditacije, kao i sa ulogom tehničkih eksperata, ljihovim pravima i obavezama.

Standard SRPS ISO/IEC 17021:2007 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta sa posebnim osvrtom na zahteve koji su relevantni za rad tehničkog eksperta predstavila je mr Svetlana Golubović.

Mr Natalija Jovičić Zarić je objasnila ulogu tehničkog eksperta u timu za ocenjivanje, predstavila liste za osvedočenje koje se koriste u postupku akreditacije, a detaljno je bilo reči i o aspektima ocenjivanja.
mr Natalija Jovičić Zarić sa učesnicima seminara

Predstavnici ATS-a: mr Svetlana Golubović, dr Dejan Krnjaić i Biljana Tomić

Dragana Radić Jovanović, Slavica Vesković Moračanin i Natalija Jovičić Zarić