Навигација

Информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021

Семинари

Данас је у просторијама Акредитационог тела Србије одржан информативни семинар за техничке експерте за оцењивање према SRPS ISO/IEC 17021, током кога су се кандидати за техничке експерте упознали са системом акредитације, основним захтевима стандарда, процесом акредитације и својом улогом у њему.
Предавања су одржали др Дејан Крњаић, директор АТС-а, на тему „Стандарди, оцењивање усаглашености и акредитација“, Биљана Томић, начелник одељења за правне и опште послове, која је говорила о „Правилима акредитације, поступку акредитације правима и обавезама техничких експерата (ТЕ)“, мр Светлана Голубовић, менаџер предмета акредитације са темом „Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17021“  и мр Наталија Јовичић Зарић, заменик директора, која је одржала предавање на тему „Улога техничких експерата у процесу акредитације; Обрасци који се користе у поступку оцењивања“.

Др Крњаић је кандидате упознао са законском регулативом у области акредитације и оцењивања усаглашености, споразумима и аранжманима акредитационих тела,  прописима из области акредитације и оцењивања усаглашености, као и Европским заједничким тржиштем и оцењивањем усаглашености.

Биљана Томић је током свог излагања објаснила будућим техничким експертима ток процеса акредитације и упознала их са садржајем Правила акредитације, као и са улогом техничких експерата, љиховим правима и обавезама.

Стандард SRPS ISO/IEC 17021:2007 Оцењивање усаглашености – Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента са посебним освртом на захтеве који су релевантни за рад техничког експерта представила је мр Светлана Голубовић.

Мр Наталија Јовичић Зарић је објаснила улогу техничког експерта у тиму за оцењивање, представила листе за осведочење које се користе у поступку акредитације, а детаљно је било речи и о аспектима оцењивања.
мр Наталија Јовичић Зарић са учесницима семинара

Представници АТС-а: мр Светлана Голубовић, др Дејан Крњаић и Биљана Томић

Драгана Радић Јовановић, Славица Весковић Морачанин и Наталија Јовичић Зарић