Navigacija

24. sednica Generalne skupštine EA

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 24. do 26. novembra 2009. godine u Brižu, Belgiji održana je 24. sednica Generalne skupštine Evropske organizacije za akreditaciju.
Tokom zasedanja doneta je 31 rezolucija od kojih su najznačajnije one koje se odnose na izmenu osnivačkog akta – Articles of Associations, usvajanje novih ili izmene postojećih dokumenata EA, usvajanje budžeta i visine članarina za 2010. godinu, usvajanje programa rada tehničkih komiteta, kao i aktivnostima koje se sprovode u Nemačkoj i Italiji u cilju formiranja samo jednog akreditacionog tela na teritoriji zemlje članice EU.

Akreditaciono telo Srbije na Generalnoj Skupštini EA predstavljao je direktor dr Dejan Krnjaić.

RESOLUTIONS APPROVED AT THE 24th EA GENERAL ASSEMBLY