Навигација

24. седница Генералне скупштине ЕА

Међународне активности

У периоду од 24. до 26. новембра 2009. године у Брижу, Белгији одржана је 24. седница Генералне скупштине Европске организације за акредитацију.
Током заседања донета је 31 резолуција од којих су најзначајније оне које се односе на измену оснивачког акта – Articles of Associations, усвајање нових или измене постојећих докумената ЕА, усвајање буџета и висине чланарина за 2010. годину, усвајање програма рада техничких комитета, као и активностима које се спроводе у Немачкој и Италији у циљу формирања само једног акредитационог тела на територији земље чланице ЕУ.

Акредитационо тело Србије на Генералној Скупштини ЕА представљао је директор др Дејан Крњаић.

RESOLUTIONS APPROVED AT THE 24th EA GENERAL ASSEMBLY