Navigacija

Nove akreditacije u mesecu novembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 19. novembra 2009. godine odluku o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za ispitivanje. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, kao i jedna odluka o suspenziji akreditacije.  

Dodeljena je akreditacija laboratoriji za ispitivanje :

Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu D.O.O., Centar za kvalitet, Laboratorija za toplotne turbomašine, Beograd,

a doneta je odluka o suspenziji akreditacije kontrolnoj organizaciji  BGINSPEKT D.O.O., Beograd.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.