Навигација

Нове акредитације у месецу новембру 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 19. новембра 2009. године одлуку о додели акредитације за једну лабораторију за испитивање. Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, смањењу обима акредитације, као и једна одлука о суспензији акредитације.  

Додељена је акредитација лабораторији за испитивање :

Иновациони центар Машинског факултета у Београду Д.О.О., Центар за квалитет, Лабораторија за топлотне турбомашине, Београд,

a донета је одлука о суспензији акредитације контролној организацији  БГИНСПЕКТ Д.О.О., Београд.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.