Navigacija

ILAC/IAF 2009 Vankuver

Međunarodne aktivnosti

U periodu od 10.-20. oktobra 2009. godine u Vankuveru, Kanada, je održan godišnji skup Međunarodnog foruma za akreditaciju (IAF) i Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (ILAC).

Na ovom  najznačajnijem skupu za akreditaciju na međunarodnom nivou prvi put su prisustvovali predstavnici Republike Srbije, dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a, i mr Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale.

Tokom 23. zasedanja Generalne skupštine IAF-a (IAF General Assembly – GA), donete su 23 rezolucije od kojih su najznačajnije:
- Rezolucija o proširivanju IAF MLA (IAF Resolution 2009-10) kojom se proširuje međusobno priznavanje akreditacije sertifikacije sistema menadžmenta za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednosti informacija u skladu sa standardima ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, ISO 27001 i ISO/IEC 27006
- Rezolucija o proširivanju IAF MLA (IAF Resolution 2009-11) kojom se proširuje međusobno priznavanje akreditacije sertifikacije sistema menadžmenta za sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednosti hrane u skladu sa standardima ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, ISO 22000 i ISO/TC 22003.

Na 13. sednici Generalne skupštine Međunarodne kooperacije za akreditaciju laboratorija (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) usvojene su 32 rezolucije od kojih su najvažnije sledeće:
- Rezolucija (ILAC Resolution GA 13.02) kojom se potvrđuje da je Akreditaciono telo Srbije prihvaćeno kao pridružena članica  ILAC-a
- Rezolucija (ILAC Resolution GA 13.25) koja razrešava pitanje akreditacije ispitivanja upotrebom Point of Care of Testing (POCT) aparata (jedinica), i to u skladu sa dva standarda ISO 15189 i ISO 22870.

Tokom godišnjeg skupa u Vankuveru održana je i zajednička sednica Generalne skupštine ILAC-a i IAF-a na kojoj je usvojeno 8 zajedničkih rezolucija od kojih su najznačajnije sledeće:
- Rezolucija (JGA Vancouver Resolution 2 - IEC) o novom modelu ocenjivanja koji podrazumeva saradnju između ILAC-a, IAF-a i IEC-a
- Rezolucija (JGA Vancouver Resolution 6 - IEC) o budućoj organizacionoj strukturi ILAC-a i IAF-a.


Tokom ovog skupa dr Krnjaić je imao priliku i da se sastane sa kolegama iz akreditacionih tela iz našeg okruženja (s leva na desno dr Boštjan Godec, Slovenska akreditacija, Žarko Petrović, BATA, Dejan Krnjaić, ATS, Danijel Pjer, predsedavajući ILAC-a, Ranko Nikolić, ATCG, Trpe Ristovski, IARM).dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a


mr Vida Živković, direktorka Direkcije za mere i dragocene metale i Danijel Pjer, predsedavajući ILAC-a