Навигација

ILAC/IAF 2009 Ванкувер

Међународне активности

У периоду од 10.-20. октобра 2009. године у Ванкуверу, Канада, је одржан годишњи скуп Међународног форума за акредитацију (IAF) и Међународне кооперације за акредитацију лабораторија (ILAC).

На овом  најзначајнијем скупу за акредитацију на међународном нивоу први пут су присуствовали представници Републике Србије, др Дејан Крњаић, директор АТС-а, и мр Вида Живковић, директорка Дирекције за мере и драгоцене метале.

Током 23. заседања Генералне скупштине IAF-а (IAF General Assembly – GA), донете су 23 резолуције од којих су најзначајније:
- Резолуција о проширивању IAF MLA (IAF Resolution 2009-10) којом се проширује међусобно признавање акредитације сертификације система менаџмента за сертификацију система менаџмента безбедности информација у складу са стандардима ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, ISO 27001 и ISO/IEC 27006
- Резолуција о проширивању IAF MLA (IAF Resolution 2009-11) којом се проширује међусобно признавање акредитације сертификације система менаџмента за сертификацију система менаџмента безбедности хране у складу са стандардима ISO/IEC 17011, ISO/IEC 17021, ISO 22000 и ISO/TC 22003.

На 13. седници Генералне скупштине Међународне кооперације за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC) усвојене су 32 резолуције од којих су најважније следеће:
- Резолуција (ILAC Resolution GA 13.02) којом се потврђује да је Акредитационо тело Србије прихваћено као придружена чланица  ILAC-а
- Резолуција (ILAC Resolution GA 13.25) која разрешава питање акредитације испитивања употребом Point of Care of Testing (POCT) апарата (јединица), и то у складу са два стандарда ISO 15189 и ISO 22870.

Током годишњег скупа у Ванкуверу одржана је и заједничка седница Генералне скупштине ILAC-а и IAF-а на којој је усвојено 8 заједничких резолуција од којих су најзначајније следеће:
- Резолуција (JGA Vancouver Resolution 2 - IEC) о новом моделу оцењивања који подразумева сарадњу између ILAC-а, IAF-а и IEC-а
- Резолуција (JGA Vancouver Resolution 6 - IEC) о будућој организационој структури ILAC-а и IAF-а.


Током овог скупа др Крњаић је имао прилику и да се састане са колегама из акредитационих тела из нашег окружења (с лева на десно др Боштјан Годец, Словенска акредитација, Жарко Петровић, БАТА, Дејан Крњаић, АТС, Данијел Пјер, председавајући ILAC-а, Ранко Николић, АТЦГ, Трпе Ристовски, ИАРМ).др Дејан Крњаић, директор АТС-а


мр Вида Живковић, директорка Дирекције за мере и драгоцене метале и Данијел Пјер, председавајући ILAC-а