Navigacija

Nove akreditacije u mesecu septembru 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 17. septembra 2009. godine odluke o dodeli akreditacije za jednu laboratoriju za etaloniranje, dve laboratorije za ispitivanje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je niz odluka o održavanju, proširenju obima, redukciji obima akreditacije i po jedna odluka o obnavljanju i ukidanju akreditacije.  

Dodeljene su akreditacije laboratoriji za etaloniranje
„VEKOM“D.O.O., Laboratorija za etaloniranje, Beograd,
laboratorijama za ispitivanje: Rudarski institut sa p.o., Laboratorija za čvrsta goriva, Zemun i „LAB PROVA“ D.O.O., Beograd, kao i kontrolnim organizacijama ENERGOTOK DOO, Beograd i Spoljno trgovinsko preduzeće“BACCO“ D.O.O, Beograd.

Akreditaciju je obnovila Javna poljoprivredna služba Zavod za mlekarstvo, Novi Beograd.

Doneta je odluka o ukidanju akreditacije kontrolnoj organizaciji „KOKOTOVIĆ“D.O.O., Velika Plana.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.