Navigacija

Nove akreditacije u mesecu avgustu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 14. avgusta 2009. godine, odluke o dodeli akreditacije za dve laboratorije za etaloniranje i jednu organizaciju za sertifikaciju proizvoda.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, redukciji obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije i jedna odluka o suspenziji akreditacije.  

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za etaloniranje i to:
- SARTOLAB DOO Beograd, Laboratorija za etaloniranje vaga i
- „MIN INSPEKT“, Metrološka laboratorija, Niš

i organizaciji za sertifikaciju proizvoda
Centralna putna laboratorija d.o.o. Veternik.

Akreditaciju je obnovila organizacija Akcionarsko društvo zaštita na radu i zaštita životne sredine „Beograd“ za poslove sertifikacije proizvoda i doneta je odluka o prelasku na SRPS ISO/IEC 17021:2007 za organizaciju EVROCERT doo, Certifikacija i nadzor, Beograd.

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije u celini na šest meseci za organizaciju MEDICAL System d.o.o. Sektor laboratorije, Zemun za poslove ispitivanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.