Навигација

Нове акредитације у месецу августу 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је, 14. августа 2009. године, одлуке о додели акредитације за две лабораторије за еталонирање и једну организацију за сертификацију производа.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, редукцији обима акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације и једна одлука о суспензији акредитације.  

Додељене су акредитације лабораторијама за еталонирање и то:
- SARTOLAB DOO Београд, Лабораторија за еталонирање вага и
- „МИН ИНСПЕКТ“, Метролошка лабораторија, Ниш

и организацији за сертификацију производа
Централна путна лабораторија д.о.о. Ветерник.

Акредитацију је обновила организација Акционарско друштво заштита на раду и заштита животне средине „Београд“ за послове сертификације производа и донета је одлука о преласку на SRPS ISO/IEC 17021:2007 за организацију EVROCERT doo, Цертификација и надзор, Београд.

Донета је одлука о суспензији акредитације у целини на шест месеци за организацију MEDICAL System d.o.o. Сектор лабораторије, Земун за послове испитивања.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.