Navigacija

Izmena dokumenta koji sadrži zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave

Promena dokumentacije

Novi izmenjeni dokument Lista dokumenata koji sadrže zahteve koje treba da ispuni podnosilac prijave za akreditaciju i akreditovana organizacija stupio je na snagu 20. avgusta.

Promene se odnose na tačku 2. Medicinske laboratorije, gde su dodata 2 nova dokumenta: EA 4/17 EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories i ATS-UP11; u tački 5. Sertifikaciona tela za sertifikaciju sistema menadžmenta, dodat je novi dokument IAF MD 5:2009 Duration of QMS and EMS Audits.