Навигација

Измена документа који садржи захтеве које треба да испуни подносилац пријаве

Промена документације

Нови измењени документ Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитована организација ступио је на снагу 20. августа.

Промене се односе на тачку 2. Медицинске лабораторије, где су додата 2 нова документа: EA 4/17 EA Position Paper on the description of scopes of accreditation of medical laboratories и АТС-УП11; у тачки 5. Сертификациона тела за сертификацију система менаџмента, додат је нови документ IAF MD 5:2009 Duration of QMS and EMS Audits.