Navigacija

Nove akreditacije u mesecu julu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je, 9. jula, odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje, dve laboratorije za etaloniranje i dve kontrolne organizacije.  Doneto je i niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i redukciji obima akreditacije.

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Institut za kvalitet radne i životne sredine „1.maj“ AD, Laboratorija za ispitivanje građevinskih materijala, Niš;
- „TOP GAS“ D.O.O. Laboratorija za ispitivanje, Beograd;
- Preduzeće za projektovanje, posredovanje i usluge GEOPUT d.o.o. Laboratorija za ispitivanje geološko-građevinskih materijala, Beograd;
- Institut „Kirilo Savić“, Laboratorija za ispitivanje železničkih vozila, Beograd;
- VAR DOO TAVNIK, Laboratorija za ispitivanje;

laboratorijama za etaloniranje:

- AD Livnica Kikinda, Organizacija „Kvalitet“, RJ „Metrološka laboratorija“;
- VAGAR-ZAS DOO, Laboratorija za etaloniranje, Novi Sad i

i kontrolnim organizacijama:

- VAR DOO TAVNIK;
- „KONTROL INSPEKT“ d.o.o. Beograd.

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:

- JUGOINSPEKT Beograd AD za poslove sertifikacije proizvoda i
- DOO „Termoinženjering“, Laboratorija za ispitivanje i etaloniranje, Pančevo za poslove ispitivanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.