Navigacija

Obuka za tehničke ocenjivače prema standardu ISO/IEC 17025 u Sarajevu

Seminari

U okviru projekta „Razvoj kvaliteta i regulatorne infrastrukture za sigurnost i kvalitet hrane u jugoistočnoj Evropi”, u periodu od 22. do 26. juna u sarajevskom hotelu ”Bosnia” održana je obuka za tehničke ocenjivače prema standardu ISO/IEC 17025.

Obuku je organizovalo Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Institut za akreditiranje BiH (BATA) pod pokroviteljstvom švedske razvojne agencije SIDA, a prisustvovali su pored predstavnika organizatora i tela za ocenjivanje usaglašenosti u oblasti hrane sa teritorije Bosne i Hercegovine i predstavnici iz zemalja regiona, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

Predavači na obuci su bili vodeći ocenjivači i instruktori akreditacionog tela Kraljevine Švedske (SWEDAC) - Curt Peter Askolin, Adia Groza i Ingrid Arremark. Tokom obuke, polaznici su bili u prilici da od vrhunskih predavača,  dobiju obilje informacija, tumačenja zahteva standarda, saveta i instrukcija koje se odnose na organizacione aspekte, kao i na samo sprovođenje ocenjivanja.

Učesnici su na kraju obuke, a u okviru formiranih timova za ocenjivanje demonstrirali svoje sposobnosti (role play) u direktnoj interakciji sa svojim predavačima.  Po završetku obuke polaznicima je dodeljen sertifikat o završenom kursu za tehničke ocenjivače po standardu ISO/IEC 17025. 

Obuci je spred ATS-a prisustvovao mr Bratislav Milošević.


Curt Peter Askolin, Adia Groza i Ingrid Arremark

Mario Perc,  Ministrastvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Održavanje završnog sastanka nakon ocenjivanja (role play)