Navigacija

JUSK Međunarodna konvencija o kvalitetu

JUSK

U okviru JUSK Međunarodne konvencije o kvalitetu/ YUSQ ICQ 2009 i 36. godišnje nacionalne konferencije JUSK-a „Ka integrisanim sistemima“ održaće se i Prva specijalna konferencija pod nazivom "Nacionalni sistem akreditacije - stanje i budući razvoj".

Prva specijalna konferencija posvećena akreditaciji biće održana u sredu, 3.06.2009. godine sa početkom u 15:00 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u sali CeNT na prvom spratu.

Na konferenciji će biti prezentovani radovi:

dr Dejan Krnjaić, Značaj i uloga akreditacije u svetu, Evropi i Republici Srbiji;
mr Vida Živković, Metrološki aspekti potvrđivanja kompetencije tela za ocenjivanje usaglašenosti;
mr Natalija Jovičić Zarić, Kako prevazići probleme u radu akreditovanih organizacija;
Ljubica Živanić, mr Dragan Badnjar, Ispitivanje – kontrolisanje – sertifikacija – Kako ih razlikovati? i
Dušanka Santovac, Ljiljana Markićević – Kako obezbediti kvalitet rezultata ispitivanja.

Kotizacija za ovu konferenciju iznosi 2000,00 dinara i uplaćuje se na račun JUSK-a broj: 105-10-39-16 sa naznakom „za Prvu specijalnu konferenciju - Nacionalni sistem akreditacije“.

Predstavnici Akreditacionog tela Srbije će učestvovati i u radu 5. godišnje Konferencije NTK za akreditovane laboratorije – Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama sa sledećim radovima:

- dr Dejan Krnjaić, mr Vida Živković – Akreditacija - trenutno stanje i perspektive u Republici Srbiji i
- Biljana Tomić, mr Natalija Jovičić Zarić – Pravila akreditacije.

Konferencija "Razvoj i primena QM u akreditovanim laboratorijama" će biti održana u sredu, 3.06.2009. godine sa početkom u 9:00 časova na Mašinskom fakultetu u Beogradu, u sali CeNT na prvom spratu.

Program JUSK MEĐUNARODNE KONVENCIJE O KVALITETU / YUSQ ICQ 2009