Навигација

ЈУСК Међународна конвенција о квалитету

JUSK

У оквиру ЈУСК Међународне конвенције о квалитету/ YUSQ ICQ 2009 и 36. годишње националне конференције ЈУСК-а „Ка интегрисаним системима“ одржаће се и Прва специјална конференција под називом "Национални систем акредитације - стање и будући развој".

Прва специјална конференција посвећена акредитацији биће одржана у среду, 3.06.2009. године са почетком у 15:00 часова на Машинском факултету у Београду, у сали CeNT на првом спрату.

На конференцији ће бити презентовани радови:

др Дејан Крњаић, Значај и улога акредитације у свету, Европи и Републици Србији;
мр Вида Живковић, Метролошки аспекти потврђивања компетенције тела за оцењивање усаглашености;
мр Наталија Јовичић Зарић, Како превазићи проблеме у раду акредитованих организација;
Љубица Живанић, мр Драган Бадњар, Испитивање – контролисање – сертификација – Како их разликовати? и
Душанка Сантовац, Љиљана Маркићевић – Како обезбедити квалитет резултата испитивања.

Котизација за ову конференцију износи 2000,00 динара и уплаћује се на рачун ЈУСК-а број: 105-10-39-16 са назнаком „за Прву специјалну конференцију - Национални систем акредитације“.

Представници Акредитационог тела Србије ће учествовати и у раду 5. годишње Конференције НТК за акредитоване лабораторије – Развој и примена QM у акредитованим лабораторијама са следећим радовима:

- др Дејан Крњаић, мр Вида Живковић – Акредитација - тренутно стање и перспективе у Републици Србији и
- Биљана Томић, мр Наталија Јовичић Зарић – Правила акредитације.

Конференција "Развој и примена QM у акредитованим лабораторијама" ће бити одржана у среду, 3.06.2009. године са почетком у 9:00 часова на Машинском факултету у Београду, у сали CeNT на првом спрату.

Програм ЈУСК МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ О КВАЛИТЕТУ / YUSQ ICQ 2009