Navigacija

Nove akreditacije u aprilu 2009. godine

Aktuelnosti

Akreditaciono telo Srbije donelo je 13. aprila odluke o dodeli akreditacije za tri laboratorije za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju.  Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, redukciji obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije i jedna odluka o suspenziji akreditacije.

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- Visoka poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija, Laboratorija za ispitivanje, Prokuplje;
-  «ENERGORAZVOJ» DOO, Laboratorija za ispitivanje, Beograd;
- DP «DRUGI OKTOBAR» Vršac, Distribucija gasa, Laboratorija

kao i kontrolnoj organizaciji:

- DP «DRUGI OKTOBAR» Vršac, Distribucija gasa, Kontrolno telo.

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:

- Eko lab d.o.o. za ispitivanje higijenske ispravnosti hrane, Novi Sad;
- «Knjaz Miloš» a.d. Sektor kvaliteta, Laboratorija «Knjaz Miloš», Aranđelovac za poslove ispitivanja.

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije u celini na šest meseci za organizaciju «HIP Azotara» D.O.O. Laboratorija kontrole kvaliteta vopreme i materijala, Pančevo za poslove ispitivanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.