Навигација

Нове акредитације у априлу 2009. године

Актуелности

Акредитационо тело Србије донело је 13. априла одлуке о додели акредитације за три лабораторије за испитивање и једну контролну организацију.  Донето је низ одлука о одржавању акредитације, проширењу обима акредитације, редукцији обима акредитације, као и одлуке о обнављању акредитације и једна одлука о суспензији акредитације.

Додељене су акредитације лабораторијама за испитивање и то:

- Висока пољопривредно-прехрамбена школа струковних студија, Лабораторија за испитивање, Прокупље;
-  «ЕНЕРГОРАЗВОЈ» ДОО, Лабораторија за испитивање, Београд;
- ДП «ДРУГИ ОКТОБАР» Вршац, Дистрибуција гаса, Лабораторија

као и контролној организацији:

- ДП «ДРУГИ ОКТОБАР» Вршац, Дистрибуција гаса, Контролно тело.

Акредитацију су обновиле следеће организације:

- Еко лаб д.о.о. за испитивање хигијенске исправности хране, Нови Сад;
- «Књаз Милош» а.д. Сектор квалитета, Лабораторија «Књаз Милош», Аранђеловац за послове испитивања.

Донета је одлука о суспензији акредитације у целини на шест месеци за организацију «ХИП Азотара» Д.О.О. Лабораторија контроле квалитета вопреме и материјала, Панчево за послове испитивања.

Све детаљне информације о акредитованим организацијама можете погледати у Регистру акредитованих организација.