Navigacija

Predavanje studentima FON-a

Aktuelnosti

Juče je u prostorijama Akreditacionog tela Srbije (ATS) održano predavanje za studente Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu, radi njihovog upoznavanja sa radom ATS-a, u okviru trodnevnog seminara za studente posvećenog upravljanju kvalitetom.

Zbog velikog interesovanja studenata kolegama sa beogradskog univerziteta su se pridružile i kolege iz ostalih univerziteta Republike Srbije.

Seminar je otvorio prof. dr Vojislav Božanić, član Saveta za akreditaciju i profesor Fakulteta organizacionih nauka i zahvalio se ATS-u što je studentima omogućio da se upoznaju sa radom, ulogom i oblašću delovanja Akreditacionog tela Srbije.

Dr Dejan Krnjaić je tokom upoznavanja studenata sa radom ATS-a objasnio prisutnima značaj akreditacije za bezbednost, oblast slobodnog kretanja roba i usluga i zaštitu javnih interesa. Takođe je naveo ISO standarde koje ATS koristi u svom radu pri čemu je istakao značaj standarda ISO 17011 kao najvažnijeg standarda za rad Akreditacionog tela Srbije.

Dr Krnjaić je objasnio da kada Republika Srbija postane članica Svetske trgovinske organizacije (STO) biće omogućen lakši plasman naših proizvoda i veća konkurentnost istih na domaćem tržištu. "Značajno je i to što je ATS završilo pripremu obimne dokumentacije za EA MLA kako bi eksperti EA mogli sledeće godine da ocene rad ATS-a", rekao je dr Krnjaić i dodao da  je zakonodavni okvir, koji uređuje oblast akreditacije u EU, odnosno direktive Starog pristupa, zamenjen sa direktivama Novog pristupa koje od 1. januara 2010. godine predviđaju pooštravanje zahteva. Stoga je neophodno da Republika Srbija inkorporira odredbe direktiva Novog pristupa u svoje zakonodavstvo. 

Prezentacija dr Dejana Krnjaića, direktora ATS-a

Mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnica direktora za poslove akreditacije, istakla je veliki značaj akreditacije i da od nje imaju koristi i država i privreda, ali i sami potrošači.

ATS trenutno radi na izradi šeme za akreditaciju medicinskih laboratorija, a uskoro otpočinje i sa akreditacijom još jednog sistema menadžmenta – sertifikacija osoblja. Takođe je istakla da zainteresovanost za akreditaciju stalno raste i da se na godišnjem nivou broj akreditovanih organizacija povećava za 20-30%.

Nakon prezentacija studenti su imali priliku da postavljaju pitanja dr Dejanu Krnjaiću i mr Nataliji Jovičić Zarić.

Prezentacija Mr Natalije Jovičić Zarić, pomoćnice direktora za poslove akreditacije
 


dr Dejan Krnjaić, Katarina Bogojević i mr Natalija Jovičić Zarić, predstavnici ATS-a
Predavanja su okupila veliki broj studenata

Posle predavanja predstavnici ATS-a su odgovarali na pitanja studenata

Možda će sutra neko od njih zakoračiti u "svet akreditacije"