Navigacija

Obuka za ocenjivače za potrebe akreditacije medicinskih laboratorija

Aktuelnosti

Nastavljajući aktivnosti na pripremi za akreditaciju medicinskih laboratorija prema SRPS ISO 15189:2008, Akreditaciono telo Srbije je realizovalo obuku za ocenjivače za potrebe akreditacije medicinskih laboratorija u periodu od 9. do 11.marta 2009.godine.

U skladu sa procedurom ATS-a koja se odnosi na obuku za ocenjivače obuka je obuhvatila upoznavanje sa sadržajem i praktičnom primenom standarda SRPS ISO 15189:2008, planiranjem, organizovanjem i izvođenjem ocenjivanja u skladu sa zahtevima standarda, izveštavanje o nalazima ocenjivanja.

Obuka je sprovedena kroz predavanja, vežbe i interaktivan rad u grupama (rešavanje zamišljenih situacija ocenjivanja, diskusiju i sl.).

Obuku je uspešno završilo 15 polaznika.


dr Dejan Krnjaić, direktor ATS-a tokom predavanja

mr Vida Živković, zamenica direktora ATS-a

mr Natalija Jovičić Zarić, pomoćnica direktora ATS-a

mr Natalija Jovičić Zarić i mr Vida Živković sa polaznicima obuke

Zajednička fotografija

Ćosić Vladan, mr Sanja Stanković i mr Tatjana Vodnik, polaznici obuke

mr Natalija Jovičić Zarić tokom predavanja