Навигација

Обука за оцењиваче за потребе акредитације медицинских лабораторија

Актуелности

Настављајући активности на припреми за акредитацију медицинских лабораторија према SRPS ISO 15189:2008, Акредитационо тело Србије је реализовало обуку за оцењиваче за потребе акредитације медицинских лабораторија у периоду од 9. до 11.марта 2009.године.

У складу са процедуром АТС-а која се односи на обуку за оцењиваче обука је обухватила упознавање са садржајем и практичном применом стандарда SRPS ISO 15189:2008, планирањем, организовањем и извођењем оцењивања у складу са захтевима стандарда, извештавање о налазима оцењивања.

Обука је спроведена кроз предавања, вежбе и интерактиван рад у групама (решавање замишљених ситуација оцењивања, дискусију и сл.).

Обуку је успешно завршило 15 полазника.


др Дејан Крњаић, директор АТС-а током предавања

мр Вида Живковић, заменица директора АТС-а

мр Наталија Јовичић Зарић, помоћница директора АТС-а

мр Наталија Јовичић Зарић и мр Вида Живковић са полазницима обуке

Заједничка фотографија

Ћосић Владан, мр Сања Станковић и мр Татјана Водник, полазници обуке

мр Наталија Јовичић Зарић током предавања