Navigacija

Nove akreditacije u martu 2009. godine

Aktuelnosti

Početkom marta 2009. godine Akreditaciono telo Srbije donelo je odluke o dodeli akreditacije za pet laboratorija za ispitivanje i jednu kontrolnu organizaciju. Doneto je niz odluka o održavanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, kao i odluke o obnavljanju akreditacije i jedna odluka o suspenziji akreditacije. 

Dodeljene su akreditacije laboratorijama za ispitivanje i to:

- MC COMPANY DOO, Zemun;
-  Zavod za javno zdravlje Kikinda, Odeljenje laboratorijskog ispitivanja;
- INTER-MOST AD, Centralna laboratorija za ispitivanje, Beograd;
- Klinički centar Srbije, Institut za medicinu rada i radiološku zaštitu „dr Dragomir Karajović“, Odeljenje za radioekologiju, Beograd;
- Naučna ustanova Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd

i kontrolnoj organizaciji:

- AUTO CENTAR MARKOP DOO Požarevac..

Akreditaciju su obnovile sledeće organizacije:

- INN «VINČA», Laboratorija za hemijsku dinamiku i permanentno obrazovanje, RJ Hemijska dinamika, Beograd;
- INN «VINČA», Laboratorija za radioizotope, Kontrola kvaliteta, Beograd,
- Tehnološki fakultet Novi Sad, Laboratorija za ambalažu i pakovanje,
-  INN «VINČA», Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku GAMA, Beograd,
- BIA-INSTITUT BEZBEDNOSTI, Odeljenje za elektroniku, Laboratorija za merenje radio-frekvencijskih smetnji, Beograd za poslove ispitivanja.

Doneta je odluka o suspenziji akreditacije u celini za organizaciju «Kokotović» doo, Velika Plana za poslove kontrolisanja.

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih organizacija.