Navigacija

DRRR - akreditovani provajder za RT šeme u oblasti ispitivanja hrane

Obaveštenja

U okviru EA Laboratorijskog komiteta aktivna je Radna grupa za međulaboratorijska ispitivanja (EA LC ILC Testing Working Group) čiji je jedan od zadatak i praćenje učešća akreditovanih laboratorija i podnosilaca prijave za akreditaciju u međunarodno priznatim ILC i RT šemama.

EA LC ILC je uspostavio saradnju sa akreditovanim provajderom za RT šeme u oblasti ispitivanja hrane, DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH).

U narednom periodu DRRR organizuje RT u oblasti senzornih ispitivanja.

Sve neophodne informacije se nalaze u prilogu:

Sensory proficiency testing system - DRRR

Registration form sheet for DRRR-Proficiency testing from 2009 for EA