Навигација

DRRR - акредитовани провајдер за РТ шеме у области испитивања хране

Обавештења

У оквиру ЕА Лабораторијског комитета активна је Радна група за међулабораторијска испитивања (EA LC ILC Testing Working Group) чији је један од задатак и праћење учешћа акредитованих лабораторија и подносилаца пријаве за акредитацију у међународно признатим ILC и РТ шемама.

EA LC ILC је успоставио сарадњу са акредитованим провајдером за РТ шеме у области испитивања хране, DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH).

У наредном периоду DRRR организује РТ у области сензорних испитивања.

Све неопходне информације се налазе у прилогу:

Sensory proficiency testing system - DRRR

Registration form sheet for DRRR-Proficiency testing from 2009 for EA