Navigacija

XVI Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine i IV EFCC simpozijum

Seminari

U Beogradu je od 17.-21. juna  2008. godine održan XVI Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem, u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i ...

pod pokroviteljstvom  Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (IFCC), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu (EFCC) i Balkanske kliničke laboratorijske federacije (BCLF), kao i Ministarstva za nauku Republike Srbije.

U okviru kongresa  održan je IV EFCC Simpozijum za Balkanski region.

Plenarne sekcije  kongresa bile su posvećene najnovijim saznanjima iz oblasti biohemijskih markera različitih oboljenja. Na sekciji kongresa  pod nazivom „Primena indikatora kvaliteta u medicinskim laboratorijama“ izložene su aktuelne teme u oblasti uspostavljanja i održavanja kvaliteta u medicinskim laboratorijama, kao što su pouzdanost rezultata, greške u laboratorijskoj medicini, kao i dileme i kontroverze u tumačenju laboratorijskih rezultata. Postignuti rezultati u ovoj oblasti  koji se ogledaju kroz verifikaciju akreditacijom, kao i aktivnosti na uvođenju novog standarda specifičnog za medicinske laboratorije izložila je dr Ljubinka Gligić, viši savetnik u Akreditacionom telu Srbije  u radu pod nazivom „Status razvoja  i imlementacije akreditacije medicinskih laboratorija u Srbiji“ objavljenom u JMB 27: 144-147, 2008.

U okviru  IV EFCC simpozijum za Balkanski region  pod nazivom „Uticaj preanalitičke faze na kvalitet laboratorijskih rezultata“  konstatovano je od strane većeg broja inostranih i domaćih predavača,  da se najveći broj laboratorijskih grešaka događa u preanalitičkoj fazi ispitivanja, i to uglavnom iz razloga koji se tiču obrazovanja i organizacije. Iz tog razloga, savremeni trendovi u kliničkoj laboratorijskoj praksi  odnose se na poboljšanje kvaliteta preanalitičke faze.